Maandag

Vogue Advance

Iedere maandag Vogue Advance door Shahin

Iedere maandag vanaf 19.00 worden de lessen gegeven door Shahin bij ons in Dynamo. // Every Monday from 19:00 the lessons will start and will be given by Shahin at Dynamo.
Maandag 21:00 – 22:00
Locatie (intern) Gym Docent: Shahin damkaNiveau: Gevorderden
Omschrijving: vanaf 16 jaar

Wat is Vogue?

(English below)

Vogue is een stijl die eind jaren 70 en begin jaren 80 opkwam. De dans is ontstaan in de underground ‘ballroom-scene’. Bij deze ‘balls’ kwam de zwarte en latinx LHBTI-gemeenschapvan New York bijeen om met elkaar in competitie te gaan in verschillende categorieën. Eén van de categorieën was vogue.

De dansers vonden hun inspiratie in mode magazines en kopieerden de poses van de modellen op de beat van de housemuziek. De stijl heeft zich ontwikkeld door invloeden van de muziek die sneller werd en doordat dansers met een klassieke achtergrond de stijl ontdekten.

Artiesten zoals Madonna en documentaires als ‘Paris is Burning’ introduceerden deze dansstijl aan een groter publiek.

Vogue Advance

In de gevorderde les word je klaargestoomd om een ‘ball‘ te lopen en ga je dieper in op de verschillende aspecten van de ‘ballroom culture‘. Je gaat de basiselementen, die je in de foundation les hebt geleerd, gebruiken en toepassen in een improvisatie/freestyle vorm.

De volgende dingen komen onder andere aan bod:

  • Getting your Tens
  • Battles / Interactie op de ‘runway’
  • Non-performance categorieën (Realness, Face, Body etc.)

We willen benadrukken dat dit een gevorderde les is. Heb je nog niet genoeg ervaring, volg dan eerst de lessen vogue foundation. Overleg bij twijfel met de docent voordat je je voor de gevorderde les inschrijft.

Kosten

De lessen zijn € 7,00 per les. Wanneer je een dans abonnement vogue neemt zijn de kosten € 50,00 per blok. Een abonnement bestaat uit blokken van 10 lesweken en is opzegbaar na minimaal 1 blok.
Naast dit abonnement hebben we ook de volgende optie: het Fierce Package. Hierbij is het mogelijk om twee lessen te combineren: vogue foundation met waacking/vogue advanced (of vogue advanced met waacking), voor € 75,- per blok.
Wil je graag alle drie de lessen volgen? Dan kun je het beste ons Fierce Package combineren met ons abonnement “dansles 1x in de week”.
Bij onze abonnementen is het niet mogelijk om een gemiste les in te halen.

Les reserveren

Voor een losse les of een abonnement download je onze app via de Google Play Store of via de App Store, en maak een account aan.

Voor een losse les ga je via de Dynamo app naar “rooster”. Kies de dag en les die jij wilt volgen, klik dan op “reserveren” en vervolgens op “aanschaffen”.
Voor een abonnement ga je via de Dynamo App naar het ledenportaal. Vervolgens ga je via het menu naar “shop”. Kies het gewenste abonnement en bevestig.
Let op: Bij Vogue en Waacking is het niet mogelijk om een gratis proefles te volgen. Natuurlijk ben je wel van harte welkom om tegen de normale leskosten een les te komen uitproberen. Voor datums om een les uit te proberen of in te stromen aan het begin van een nieuw blok check deze pagina.

Zorg dat je comfortabele sportkleding en -schoenen draagt zodat je je vrij kunt bewegen. Denk ook aan een fles water.

Voor vragen over de app, check je de pagina met veelgestelde vragen.
Als je vraag er niet tussen staat kun je contact met ons opnemen via het formulier onderaan deze pagina.

Kalender 2023-2024

Contact (vogue)

"*" geeft vereiste velden aan

English

What is vogue?

Vogue is a style that has been around the late 70s and early 80s. The dance arose in the underground ‘ballroom-scene’. At these ‘balls’ the black and Latinx LGBTQ-community came together in New York to battle each other in different categories. One of those categories was vogue.

The dancers found their inspiration through fashion magazines and copied the poses of the models to the beat of house music. Vogue transformed because of influences of music that was getting faster and because of dancers with a different (mostly classical) background discovered the style.
Artists like Madonna and documentaries like ‘Paris is Burning’ introduced this style to a bigger audience.

Vogue Advance

In the advanced class you will be prepped to walk a ‘ball‘ and you will delve deeper into the different aspects of the ‘ballroom culture‘. You are going to use the basic elements, which you learned in the foundation class, in an improvisational/freestyle setting.
The class includes the following subjects and more:

  • Getting your Tens
  • Battles / Interaction on the ‘runway’
  • Non-performance categories (Realness, Face, Body etc.)

Price

The classes are € 7,- each. When you take a subscribtion it will cost you € 50,00 each block. A subscription consists of “blocks” from 10 classweeks and you can cancel it after a minimum of 1 block.
Besides our regular subscription we also have the next option: our Fierce Package. With this subscription it’s possible to take two classes: vogue foundation combined waacking/vogue advanced (or vogue advanced combined waacking), for € 75,- per block.
Would you like to take all three of them? Then we recommend you to take the Fierce Package combined the subscription “Dansles 1x in de week” (one dance class a week).
With our subscriptions it is not possible to catch up a missed class.

Book your class

To take one lesson or a subscription download our app via Google Play Store or App Store, and make an account.
To take one lesson go to “my calendar” via the Dynamo app. Choose the day and class you would like to take, click on “reserve” and then “purchase”.
For a subscription go to “Member portal” via the Dynamo app. Go to “shop” via the menu. Pick the subscription you would like to get and confirm.
Please note: with Vogue and Waacking it is not possible to book a free trial class. Of course, you are more than welcome to come and try out a class at normal rate. For the dates to try out a class or to enroll at the beginning of a new block check this page.

Make sure you are wearing comfortable sportswear and -shoes so you can move freely. Remember to bring a bottle of water with you as well.

For questions about the app please check the page with frequently asked questions.
If you have any other questions please contact us via the form below this page

Contact (vogue)

"*" geeft vereiste velden aan