Ben Je oké?

Ongewenst seksueel gedrag is niet oké, ook niet bij Dynamo. Als je denkt dat iemand wordt lastiggevallen, vraag dan: ‘Ben je oké?’

Campagne ‘Ben Je OkÉ?’ in Dynamo

Dynamo zet zich in voor een leuke en veilige plek voor iedereen, dit doen wij o.a. met de ‘Ben Je Oke?’ campagne. Dit is een campagne die iedereen bewust moet maken dat ongewenst (seksueel) gedrag niet oké is. Als je denkt dat iemand wordt lastiggevallen, vraag dan: “Ben je oké?

In de huisregels van Dynamo staat dat ongewenste intimiteiten en iedere vorm van ongewenst seksueel gedrag ten alle tijden verboden zijn en bij overtreding van de regels dat dit leidt tot verwijdering uit Dynamo.

De grens voor ongewenst (seksueel) gedrag is voor iedereen anders. Het is niet altijd duidelijk waar die grens ligt voor een ander. Omdat iedereen zich thuis moet kunnen voelen bij Dynamo is het daarom belangrijk om niet over grenzen heen te gaan van een ander.

Check dus altijd bij de ander of diegene het ook goed vindt. Dit doen wij bij Dynamo a.d.h.v. de ‘Ben je oké’- campagne, bekijk voor meer informatie www.benjeoke.nl.

Signaleer jij als bezoeker bij Dynamo ongewenst (seksueel) gedrag, dan mag je altijd naar de bar of naar een van onze medewerkers lopen om dit signaal door te geven. Wij proberen je dan zo fijn en veilig mogelijk te helpen.