Huisregels

Bij Dynamo dient iedereen zich thuis te kunnen voelen. Iedere bezoeker en medewerker draagt daar verantwoordelijkheid voor. Hierdoor blijft Dynamo gezellig en een veilige plek voor iedereen. 

De volgende verboden gelden voor iedereen:

 1. Discriminerend, racistisch en fascistisch gedrag of uitingen ten aanzien van cultuur, ras of seksuele geaardheid.
 2. Bedreigingen of mishandeling van personeel of bezoekers.
 3. Ongewenste intimiteiten en iedere vorm van ongewenst seksueel gedrag.
 4. Het dragen of in bezit hebben van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen.
 5. Het gebruik van soft – en harddrugs (ook het bouwen van joints is verboden).
 6. Handel in soft – en harddrugs.
 7. Het gebruik van alcoholische dranken beneden de 18 jaar.
 8. Overmatig alcoholgebruik.
 9. Roken in het gehele gebouw: bij overtreding zal de eventuele boete (oplopend tot €2400,-) door Dynamo worden verhaald op de overtreder.
 10. Het nuttigen van alcohol buiten openingsmomenten van de bar.
 11. Handel in goederen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie (bij handel in gestolen goederen wordt aangifte gedaan bij de politie).
 12. Zonder toestemming aanwezig zijn in activiteitenruimtes, hallen, gangen en trappenhuizen.
 13. Zich met meerdere personen tegelijkertijd in één toilet bevinden.
 14. Gok- en kaartspelen om geld.
 15. Beschadigen of ongevraagd mee nemen van eigendommen van Dynamo, personeel of bezoekers.
 16. Overtredingen van het reglement, uitlokken of aanzetten tot overtredingen.
 17. Het dragen van gezicht bedekkende kleding.
 18. Via het internet pornosites of racistische/fascistische sites bezoeken.

De volgende verboden gelden voor bezoekers:

 1. Dranken en etenswaren nuttigen of in het bezit hebben welke niet binnen Dynamo zijn verstrekt.
  Uitzonderingen: Studenten en docenten van de Metal Factory tijdens schooluren, sportdrankjes tijdens sportlessen en lunch bij zakelijk huren van een ruimte.
 2. Mee naar binnen nemen van dieren (ook aangelijnd). Met uitzondering van hulpdieren of toestemming vanuit de directie.

Het overtreden van de regels kan leiden tot verwijdering uit Dynamo: de toegang wordt ontzegd in de vorm van een voorlopig lokaalverbod, zonder restitutie van entreegeld. De duur van dit lokaalverbod wordt door de directie bepaald. Bij overtreding van het lokaalverbod wordt direct overgegaan tot aangifte en uitzetting door de politie, met de bijbehorende gerechtelijke procedures. Dynamo zal altijd aangifte doen van strafbare feiten.

Dynamo is een instelling waar tolerantie ten aanzien van cultuur, ras en seksuele geaardheid hoog in het vaandel staat. 

Signaleer je ongewenst gedrag, dan mag je altijd ons personeel aanspreken. Zij begeleiden je naar de juiste persoon aanwezig in ons pand.

Verdere belangrijke zaken:

 • Legitimatie is verplicht bij het betreden van het pand als beveiligingspersoneel hierom vraagt.
 • Dynamo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Binnen en buiten Dynamo hangen camera’s. Iedereen die Dynamo betreedt, stemt automatisch toe in het maken van opnames. 
 • Voor het maken van professionele beeld/geluidsopnamen moet er van te voren schriftelijk toestemming zijn verleend, mits anders aangegeven.Gevonden voorwerpen dienen ingeleverd te worden bij beheer of security.
 • Klachten, van welke aard dan ook, kunnen schriftelijk bij Dynamo worden gemeld of via het klachtenformulier op de website.

Zijn er verdere vragen of opmerkingen rondom de bovengenoemde zaken, neem contact op met de organisatie door een e-mail te sturen naar info@dynamo-eindhoven.nl.

Met vriendelijke groet,

Team Dynamo