Klachten

We doen ons uiterste best om er voor jou te zijn en toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent en een klacht wilt indienen.

Eerste een gesprek

Iedereen die onvrede of een klacht heeft over Dynamo of een van onze medewerkers kan een gesprek aanvragen. We nemen je onvrede serieus, gaan hierover in gesprek én geven duidelijkheid over de wijze van afhandeling. Ben je ontevreden over een medewerker, bespreek dit dan eerst met de medewerker zelf. Heeft dit niet het gewenste effect of wil je om een andere reden je klacht liever met iemand anders bespreken, dan kun je een klachtgesprek aanvragen met een afvaardiging van het team.

Toch melden bij de klachtencommissie?

Je kunt ook een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. De klacht wordt in behandeling genomen als je klant bent van Dynamo of als je betrokken bent bij een klant van Dynamo en je gegevens bij ons bekend zijn.

De klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, vertegenwoordiging vanuit de organisatie, medewerkers en klanten. In het klachtenreglement van Dynamo is vastgelegd hoe de klachtencommissie haar werk doet. De procedure van de klachtencommissie duurt zeven weken.

Ook als de klacht betrekking heeft op LumensDynamo JeugdwerkEindhoven DoetSpeelpark de SplinterAdviespunt DiscriminatieExpertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)Prostitutie of andere projecten van Lumens kun je een klacht indienen. Medewerkers en vrijwilligers van Lumens kunnen eveneens bij de klachtencommissie terecht.

Wil je een klacht melden?

Vul dan dit klachtenformulier in en stuur dit naar klacht@lumenswerkt.nl.

Meer informatie over klacht- tuchtrecht vind je hier.