Privacy Statement

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DYNAMO

Dynamo verwerkt je persoonsgegevens als je deelneemt aan een activiteit of als je op de wachtlijst geplaats wordt voor een activiteit waaraan je graag wilt deelnemen. Daarnaast verwerken we ook persoonsgegevens van medewerkers van Dynamo en van stagiaires en vrijwilligers die aan Dynamo verbonden zijn. Sowieso doen we dit altijd met de uiterste zorgvuldigheid en in vertrouwelijkheid. Daarnaast hebben we er uiteraard voor gezorgd dat de juiste technische en organisatorische maatregelen getroffen zijn om persoonsgegevens te beschermen.

De verwerking van persoonsgegevens kan verschillende doeleinden hebben:

 1. Deelnemers activiteiten
  Wanneer je deelneemt aan een activiteit van Dynamo zullen we een aantal gegevens van je noteren. Dit betreft je naam en je leeftijd en in sommige gevallen ook je volledige adres. Deze gegevens gebruiken we alleen voor je deelname en delen we niet met derden.
  Voor kwaliteitscontrole beoordelen wij periodiek klantendossiers om te toetsen of onze medewerkers werken volgens de afspraken. Hierbij kijken we niet naar de inhoud van het dossier maar naar de opbouw en manier van registreren. Daarnaast
  worden klantendossiers ingezien door onze certificerende instantie voor het behalen van een ISO-certificaat. Hiervoor tekenen zij een geheimhoudingsverklaring;
 2. Wachtlijst
  Indien je graag deel wilt nemen aan een activiteiten waarvoor op dat moment helaas geen plaats is, zetten we je op een wachtlijst. Hiervoor noteren we je naam en contactgegevens zoals een telefoonnummer en/of een e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we alleen om op een later moment met je in contact te komen. Ook deze gegevens delen we niet met derden;
 3. Stagiaires en vrijwilligers
  Als je als stagiair of vrijwilliger verbonden bent aan Dynamo verwerken we persoonsgegevens van je vanwege de werkzaamheden die je uitvoert voor Dynamo. Hiervoor teken je ook een overeenkomst. Meer informatie hierover kun je vinden in het privacy beleid van Lumens. Uiteraard delen we deze gegevens niet zonder jouw medeweten met derden.

BEWAARTERMIJN

Voor alle gegevens die wij over je verzamelen, confirmeren wij ons aan wettelijke bewaartermijnen. Dat betekent dat wij je gegevens niet langer bewaren dan wettelijk toegestaan.

VERSTREKKEN VAN JE GEGEVENS AAN DERDEN

Wij verstrekken geen gegevens van deelnemers aan derden.

Mocht je als medewerker, stagiair of vrijwilliger verbonden zijn aan Dynamo dan verstrekken wij je gegevens niet aan derden zonder jouw medeweten.

DOORGIFTE VAN JE GEGEVENS AAN HET BUITENLAND

Dynamo werkt niet samen met partijen die gevestigd zijn buiten Nederland.

JE RECHTEN

Je hebt verschillende rechten betreffende de persoonsgegevens die Dynamo over je verwerkt:

 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie en aanvulling;
 • Recht op bezwaar;
 • Recht op beperking van de verwerking; o Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Wanneer je gebruik wilt maken van één van je rechten, kun je contact opnemen met onze functiona- ris gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens.

Eventuele verzoeken zullen wij zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 1 maand behandelen. Mocht een vraag vanwege de complexiteit meer tijd kosten dan informeren wij je hier tevens binnen 1 maand over.

Bij de uitoefening van je rechten zullen wij je altijd vragen je te identificeren. Dit doen we om te voor- komen dat wij je gegevens verstrekken aan derden.

BEVEILIGING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Door het nemen van technische en organisatorische maatregelen draagt Dynamo zorg voor een juiste beveiliging van je persoonsgegevens zodat verlies of een onjuiste verwerking van je gegevens voorkomen kan worden.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Binnen Dynamo is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van de privacy wetgeving en adviseert Dynamo hierin. Onze FG is bereikbaar via privacy@lumenswerkt.nl of telefonisch via 040 219 33 00.